متغیر بیمه کولبران دفترچه بیمه ریاست جمهوری

متغیر: بیمه کولبران دفترچه بیمه ریاست جمهوری انتخابات ربیعی وزیر کار و تعاون

گت بلاگز اخبار بین الملل کره شمالی تجهیزات ساخت سلاح شیمیایی به سوریه فرستاده است / شرکت ملل

کارشناسان شرکت ملل متحد می گویند که بر اساس تحقیقات آنها کره شمالی تجهیزاتی را به سوریه فرستاده است که می تواند در ساخت تسلیحات شیمیایی بکار رود. 

کره شمالی تجهیزات ساخت سلاح شیمیایی به سوریه فرستاده است / شرکت ملل

شرکت ملل: کره شمالی تجهیزات ساخت سلاح شیمیایی به سوریه فرستاده است

عبارات مهم : سوریه

کارشناسان شرکت ملل متحد می گویند که بر اساس تحقیقات آنها کره شمالی تجهیزاتی را به سوریه فرستاده است که می تواند در ساخت تسلیحات شیمیایی بکار رود.

بر اساس گزارش شرکت ملل در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷، کره شمالی ۴۰ محمول مواد شیمیایی و تجهیزات ساخت موشک های بالستیک به سوریه فرستاده است.

به گزارش یورونیوز ، به نقل ازنیویورک تایمزکارشناسان شرکت ملل متحد می گویند که بر اساس تحقیقات آنها کره شمالی تجهیزاتی را به سوریه فرستاده است که می تواند در ساخت تسلیحات شیمیایی بکار رود.

کره شمالی تجهیزات ساخت سلاح شیمیایی به سوریه فرستاده است / شرکت ملل

در مواد و تجهیزات ارسالی به سوریه مواردی چون کاشی های مقاوم به اسید، شیرفلکه و انواع دماسنج ها دیده شده است است.

تحقیقات کارشناسان شرکت ملل متحد نشان می دهد که در فاصله سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷، کره شمالی ۴۰ محموله مرتبط با مواد شیمیایی و تجهیزات مرتبط با موشک های بالستیک به سوریه ارسال کرده است.

کارشناسان شرکت ملل متحد می گویند که بر اساس تحقیقات آنها کره شمالی تجهیزاتی را به سوریه فرستاده است که می تواند در ساخت تسلیحات شیمیایی بکار رود. 

بر اساس این گزارش، متخصصان موشکی پیونگ یانگ در برنامه موشکی و سلاح های شمیایی سوریه فعالیت داشته اند. در گزارش ۲۰۰ صفحه ای شرکت ملل متحد گفته شده است است که تجارت بین کره شمالی و سوریه پیامدهای خطرناک جدی دارد آیا که دسترسی سوریه به سلاح شیمیایی را آسانتر می کند و همچنین به کره شمالی اجازه می دهد هزینه مورد نیاز جهت گسترش برنامه هسته ای خود را تامین کند.

با این وجود گزارش ضرورتا اثبات نمی کند که در حال حاضر بین کره شمالی و سوریه همکاری در زمینه های شیمیایی یا موشکی وجود دارد.

ایالات متحده آمریکا و بعضی دیگر کشورها، دولت بشار اسد را متهم می کنند که از سلاح های شیمیایی علیه غیرنظامیان استفاده کرده هست. در تازه ترین این موارد، نیروهای دولتی سوریه از سوی شرکت ملل متهم شده است اند که در غوطه شرقی در نزدیکی شهر دمشق از کار کلر علیه مخالفان استفاده کرده اند.

کره شمالی تجهیزات ساخت سلاح شیمیایی به سوریه فرستاده است / شرکت ملل

سوریه در سال ۲۰۱۳ کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی را امضا کرد و وعده نابودی ذخائر سلاح های شیمیای اش را داد. با این حال بشار اسد، مدیر جمهوری سوریه در سال های اخیر بطور مستمر متهم شده است که در جنگ داخلی این کشور از سلاح شیمیایی علیه مخالفان استفاده کرده است.

دولت سوریه همواره این ادعا را رد کرده است.

کارشناسان شرکت ملل متحد می گویند که بر اساس تحقیقات آنها کره شمالی تجهیزاتی را به سوریه فرستاده است که می تواند در ساخت تسلیحات شیمیایی بکار رود. 

واژه های کلیدی: سوریه | تجهیزات | تحقیقات | استفاده | شیمیایی | کره شمالی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog