متغیر بیمه کولبران دفترچه بیمه ریاست جمهوری

متغیر: بیمه کولبران دفترچه بیمه ریاست جمهوری انتخابات ربیعی وزیر کار و تعاون

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی کاهش سود وام بانکی تائید نشد

با وجود بیانات متناقضی که راجع به کم شدن قیمت سود وام بانکی تا آخر دی ماه از سوی بعضی مسئولان غیربانکی مطرح شده است هست، تاکنون هیچ مدیر بانکی این عنوان را تایی

کاهش سود وام بانکی تائید نشد

کاهش سود وام بانکی تائید نشد

عبارات مهم : تسهیلات

با وجود بیانات متناقضی که راجع به کم شدن قیمت سود وام بانکی تا آخر دی ماه از سوی بعضی مسئولان غیربانکی مطرح شده است هست، تاکنون هیچ مدیر بانکی این عنوان را تایید نکرده و وقت مشخصی جهت کم شدن قیمت سود وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، بعد از اینکه بانک مرکزی در شهریورماه امسال طی دستورالعملی شبکه بانکی را مکلف به رعایت قیمت سود سپرده به حداکثر ۱۵ درصد در سال کرد که تاکیدی بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۵ بود، انتقاداتی نسبت به عدم ورود شبکه بانکی به سود تسهیلات مطرح شد و این تاکید وجود داشت که با توجه به اقدام جهت کم شدن قیمت سود باید سود وام ها نیز باید کم کردن پیدا کند.

کاهش سود وام بانکی تائید نشد

این در شرایطی بود که بانک مرکزی در تصویر العمل به این انتقادات اعلام کرد که با توجه به شرایطی که پیش برده و زمینه هایی که فراهم کرده، نشانه این است که ابتدا هزینه تامین مالی در بانک ها را کنترل و کم کردن دهد. به گونه ای که اگر بانک ها در پرداخت سود سپرده به طور یکدست عمل کرده و قیمت را از ارقام متفاوت به ۱۵ درصد کم کردن دهند و در آن به ثبات برسند، آن وقت زمینه جهت کم کردن هزینه مالی آنها فراهم شده است و در ادامه می توان جهت عوض کردن در قیمت سود تسهیلات که اکنون ۱۸ درصد است نیز اقدام کرد.

حدود سه ماه از کم شدن قیمت سود سپرده در بانک ها گذشته و به هر علت فعلا در شعب اغلب آنها انحراف چندانی نسبت به پرداخت سودهای مصوب وجود ندارد. در این شرایط اخیرا اخبار متفاوتی انتشار یافته و بعضی نمایندگان از کم شدن قیمت سود وام بانکی در ماه پیش رو خبر داده اند. این در حالی است که آنچه در شبکه بانکی می گذرد، در شرایط موجود نشان از تایید بیانات نمایندگان در رابطه با کم شدن قیمت سود وام بانکی ندارد. اخیرا پیمان قربانی -معاون اقتصادی بانک مرکزی- به صراحت اعلام کرده بود که فعلا هیچ تصمیمی بر کم شدن قیمت سود سپرده وجود ندارد و از سوی دیگر جهت کم شدن قیمت سود تسهیلات نیز باید با گذر وقت و اقداماتی که در حال انجام هست، هزینه تجهیز مالی بانک ها کم کردن یابد تا بتوان در این باره اقدام کرد و نتیجه پایداری از آن به دست آورد.

با وجود بیانات متناقضی که راجع به کم شدن قیمت سود وام بانکی تا آخر دی ماه از سوی بعضی مسئولان غیربانکی مطرح شده است هست، تاکنون هیچ مدیر بانکی این عنوان را تایی

در کنار اعلام بانک مرکزی پیگیری عنوان از بعضی مدیران ارشد نظام بانکی نیز با توضیحاتی همراه بود. جمشیدی – دبیر کانون بانک های شخصی – با اعلام اینکه فعلا هیچ جلسه ای بین بانک های شخصی و دولتی در مورد تصمیم گیری جهت کم شدن قیمت سود و اعلام نظر در این باره وجود نداشته هست، گفت که فعلا نظام بانکی در حال به ثبات رسیدن در مورد قیمت سود سپرده ای است که در شهریور ماه امسال مکلف به اجرای آن شده است است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته و زمانی که قرار بود قیمت سود سپرده به ۱۵ درصد کم کردن یابد، کم کردن همزمان سود تسهیلات به ۱۸ درصد مدنظر نبود و اصرار داشتیم که باید بعد از کم کردن هزینه تامین مالی بتوان سود تسهیلات را کم کردن داد، گفت: ولی این اتفاق نیفتاد و ریزش هر دو قیمت به طور همزمان اتفاق افتاد که نتیجه مثبتی جهت بانک ها نداشت.

جمشیدی توضیح داد: در حال حاضر سود تسهیلات با اختلاف سه درصدی با سود سپرده تعیین و تقریبا اجرایی می شود و این در حالی است که از سود ۱۸ درصدی تسهیلات درآمد ناشی از آن جهت بانک ها حدود ۱۴.۹۴ درصد است و باید در کنار آن بیش از سه درصد در مجموع به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و همچنین مقداری جهت جریان نقدینگی خود بانک ها کنار گذاشت. در این شرایط پرداخت سود ۱۵ درصدی سپرده از این محل با مسئله مواجه هست. بنابراین چگونه ممکن است سود تسهیلات را تا قبل از اینکه همین سود ۱۵ درصدی سپرده کم کردن پیدا نکرده، عوض کردن داد و انتظار نتیجه مثبت داشت.

کاهش سود وام بانکی تائید نشد

دبیر کانون بانک های شخصی به اینکه سود تسهیلات از منابع مهم درآمدی دولت محسوب می شود، اشاره داشت و یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر درآمد ناشی از کارمزد جای چندانی در نظام بانکی ما ندارد. به طوری که در پنج سال اخیر با وجود اینکه خدمات نوین و الکترونیک بانک ها عمدتا در این مدت اتفاق افتاده، ولی درآمد کارمزد تقریبا ثابت مانده است.

وی مورد دیگر را به عملکرد دولت در انتشار اوراق مالی مرتبط دانست و گفت که در حال حاضر تاکید بر کم شدن قیمت سود وجود دارد در حالی که در بازارهای دیگر از جمله بازارهای مالی دولت نسبت به انتشار اوراق به طور گسترده اقدام کرده و سودهایی که در آن پرداخت می شود با آنچه که در نظام بانکی می گذرد، منطبق نیست. در عین حال هنوز خودروسازان به توافق جهت کم شدن قیمت سود سپرده جذب شده است کاملا اقدام نکرده و از پرسشها موجود در مسابقه با سود بانکی محسوب می شود.

با وجود بیانات متناقضی که راجع به کم شدن قیمت سود وام بانکی تا آخر دی ماه از سوی بعضی مسئولان غیربانکی مطرح شده است هست، تاکنون هیچ مدیر بانکی این عنوان را تایی

جمشیدی این را هم گفت که عدم پاسخگویی منابع ناشی از تسهیلات جهت سود سپرده ۱۵ درصدی و هزینه های بانک ها در حالی مطرح است که در سویی دیگر با توجه به بدهی کلان دولت به بانک ها و سایر بدهی های معوق و همچنین الزام جهت خروج از بنگاهداری به عنوان یکی از راه های درآمدی بانک ها، نمی توان بدون ایجاد شرایط جهت کم شدن قیمت سود تسهیلات اقدام کرد.

در مجموع با شرایطی که فعلا در سودهای پرداختی در نظام بانکی اعم از سپرده و تسهیلات وجود دارد و بر اساس آنچه که مدیران نظام بانکی بر آن تاکید دارند، فعلا هیچ تصمیمی در رابطه با کم کردن از سوی این سیستم وجود ندارد و بعضی مدیران بانکی می گویند اگر نمایندگان و یا سایرین حرف از کم شدن قیمت سود زده اند، شاید بار دیگر قرار است جایی جهت بانک ها تصمیم گیری شود که خود از آن بی خبرند. در این شرایط بعید نیست نظام بانکی تحت فشار قرار گرفته و ملزم به کم کردن دستوری قیمت سود شود.

کاهش سود وام بانکی تائید نشد

واژه های کلیدی: تسهیلات | سود بانکی | سود سپرده | سپرده و تسهیلات | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog